Webinars

Persoonlijke eigenschappen zijn deels bepaald door je karakter. Maar voor een groot deel worden ze ook bepaald door ervaringen en vaardigheden. Dat betekent dat je zelf veel kunt doen om je mentale veerkracht te verbeteren. Vaardigheden als assertiviteit en conflicthantering kun je verbeteren. Je kunt leren je interpretatie van een situatie en de eisen aan jezelf om te buigen naar gedachten en verwachtingen die realistischer zijn. Kijk de (gratis) webinars over hoe je met deze karaktereigenschappen om kan gaan voor minder stress.

Perfectionisme | Baanonzekerheid | Solliciteren

Voor JobOn heb ik een webinar gegeven over onzekerheid en hoe je zelfverzekerder een sollicitatiegesprek in kan gaan | 2020

Bekijk hem hier

Stress | Regie | Werkeloosheid 

Voor ‘Werken voor elkaar’ heb ik een Webinar gegeven over ACT, een effectieve en verantwoorde gedragstherapie om werkzoekenden handvaten te geven om met moeilijke gevoelens en gedachten om te gaan | 2020

Bekijk hem hier